Surveillance

 

Voordat een beambte de brand- en sluitronde gaat lopen maakt hij, eventueel met diensthond, een buitenronde om het pand heen. Daarna gaat hij zijn brand- en sluitronde binnen lopen. Indien de klant hiermee akkoord gaat kan dit ook in het pand met de diensthond gebeuren.

In geval van een inbraak volgt ook eerst een ronde met de hond buitenom (controle van open ramen en deuren). Daarna volgt een ronde met diensthond in het pand.

Wanneer men als beambte zonder diensthond tijdens een surveillance een inbraak tegenkomt moet men wachten op de politie om een pand te mogen betreden. Wanneer zich nog een inbreker of inbrekers (vaak zijn ze niet alleen) in het pand bevinden en deze komt net naar buiten wanneer de beambte nog op de politie wacht wordt deze door de inbrekers overlopen met alle gevolgen van dien want tegenwoordig is men steeds agressiever in de benadering en heeft men steeds meer wapens bij zich.

Wanneer dieven op inbrekerspad gaan zullen ze eerst een pand observeren. Wanneer ze zien dat een bepaald bedrijfspand op wisselende tijden (als beambte probeer je je ronde op zoveel mogelijk wisselende tijden uit te voeren) bezocht wordt door een beambte met diensthond dan wordt dit pand wel door ze overgeslagen.

Wanneer er met een aantal bedrijven collectief aan surveillance gedaan wordt door een beambte met diensthond dan gaat hier ook een preventieve werking van uit wat resulteert in minder inbraak en dus minder schade aan uw bedrijf.

6